lainaus

Miten parannamme osaamista ja yhdessä toimimista?


lainaus

Voisimmeko koulutuksen yhteydessä sopia samalla yhteiset toimintatavat?

Harri Hirvihuhta.

Valmennus esimiehille, johtoryhmälle tai tiimeille

  • Johtamisen, tiimityön tai johtoryhmänä onnistumisen tärkeimmät periaatteet, menetelmät ja käytännöt kiinnostavasti arkikielellä käsiteltyinä,
  • Harjoitukset, virittäytymiset ja pienet välitehtävät syventävät työskentelyä ja vievät käsitellyt asiat tuottavasti suoraan arkityöhön

Koulutus

  • Räätälöidyt, innostavat ja osallistumiseen perustuvat työtavat
  • Teemoina mm. johtaminen ja esimiestyö, tiimityön ydintaidot, asiakkaan kohtaaminen ja haastavien asiakastilanteiden hallinta, valmentava työote, muutostilanteissa onnistuminen, itsensä johtaminen, työyhteisön osallistaminen, osaamisen johtaminen ja kehityskeskustelujen onnistunut toteutus